الفبای ریچارد برنسون برای کسب و کار

ریچارد برنسون مدیرعامل شرکت Virgin است و به‌عنوان یکی از چهره‌های موفق در دنیای کسب‌وکار شناخته می‌شود. الفبای کسب‌وکار او نکات مفیدی را  به کارآفرینان یاد خواهد داد.  الفبای ریچارد برنسون برای کسب و کار پی آسان / اگر تنها یک چیز وجود داشته باشد ...