کارت اعتباری هوشمند greenlight برای کودکان

    کارت اعتباری هوشمند greenlight برای کودکان که در حال حاضر در اپل پی (اَپِل پِی یا سامانه پرداخت اپل یکی از روش‌های نوین پرداخت پول همچون پرداخت همراه یا کیف پول دیجیتالی است که شرکت اپل آن را در سال ۲۰۱۴ معرفی کرد.) ...