عضویت در برنامه های توسعه بخشی اپل رایگان شد

عضویت سالانه در برنامه های توسعه بخشی اپل برای سازمان های غیر انتقاعی و سازمان های آموزشی و موسسه های دولتی از این پس رایگان شد عضویت در برنامه های توسعه بخشی اپل رایگان شد پی آسان : شرکت اپل آمادگی رسمی خودش را برای ...