مایکروسافت : استفاده از اینترنت اشیا باید بسیار ساده‌تر شود

مایکروسافت اعتقاد دارد پیاده‌سازی و به‌کارگیری اینترنت اشیا باید ساده باشد و اتصال وسایل، انجام تنظیمات و استفاده از امکانات آن باید برای همه افراد امکان‌پذیر شود.  مایکروسافت : استفاده از اینترنت اشیا باید بسیار ساده‌تر شود پی آسان : راشمی میسرا، مدیر بخش هوش ...