بدسابقه ترین بانک های مرکزی جهان

بانک مرکزی انگلیس کمترین دقت پیش‌بینی نرخ تورم بین بانک‌های مرکزی را به ثبت رساند.  بدسابقه ترین بانک های مرکزی جهان به گزارش پی آسان به نقل از افکارنیوز، اگرچه هیچ بانک مرکزی در دنیا عملکردی عالی در پیش بینی نرخ تورم نداشته است، اما بانک مرکزی انگلیس بدسابقه ترین ...