راه‌اندازی بانک دیجیتال اروپایی با همکاری آلیور، بانک سولاریس و ریزین

بانک آلیور لهستان قصد دارد اروپایی شود و با همکاری با بانک سولاریس مستقر در برلین، ریزین و مستر کارت تلاش دارد تا این قاره را به تسخیر خود در آورد. قرار است در سه ماهه چهارم این بانک دیجیتال آغاز بکار کند. آلیور ...