بیل‌ گیتس از ارزهای دیجیتال و تاثیر آن بر زندگی افراد می‌گوید!

این هفته خبر نظرات منفی بیل گیتس درباره ارزهای دیجیتال، همه‌جا به چشم می‌خورد! او می‌گوید که ارزهای دیجیتال، «بوی مرگ» می‌دهند. بیل‌ گیتس از ارزهای دیجیتال و تاثیر آن بر زندگی افراد می‌گوید! پی آسان : اخیرا بیل گیتس، مرد محترم فناوری، اظهارات جدیدی ...