بیوگرافی وارن بافت ، الگوی ثروت آفرینی مدرن

وارن بافت ، یکی از مشهورترین چهره‌های دنیای سرمایه‌گذاری و سومین فرد ثروتمند در جهان است. سبک سرمایه‌گذاری او، الگوی بسیاری از فعالان اقتصادی جهان است.  بیوگرافی وارن بافت ، الگوی ثروت آفرینی مدرن پی آسان : وارن بافت ، سرمایه‌گذار آمریکایی، فعال حقوق بشر، رئیس ...