خوانش داستان زندگی و تجربه های یک میزبان درباره Airbnb

اتاق‌های اضافه و شانس دوباره؛ داستانی درباره Airbnb و یکی از میزبان‌هایش ملاقات و گفت و گو با Hyang-Geum یک میزبان کره‌ای در کره ؛ کسی که از طریق میزبانی یا Hosting در سایت Airbnb به اهداف و خوشی های جدیدی در زندگی خود دست پیدا کرده ...