با مفهوم دورکاری آشنا شوید

دورکاری یا فریلنسرینگ یک نوع مدیریت جدید در کشور محسوب و در این طرح یک ارتباط جدید بین کار و کارمند و کارمند با مدیر اجرا می‌شود. با مفهوم دورکاری آشنا شوید پی آسان : دورکاری یک نوع مدیریت جدید در کشور محسوب و در ...