چگونه یک طرح مطالعه بنویسیم

چگونه یک طرح مطالعه بنویسیم  زمانیکه شما به ویزای دانشجویی کانادا اقدام می کنید، نیاز به نوشتن یک "طرح مطالعه" دارید که نشان دهنده دلایل شما برای رفتن به کانادا برای تحصیل می باشد. در ادامه این مطلب سوال هایی مطرح می شود که شما ...