چگونه از طریق فیسبوک پول بفرستیم؟

    این روزها، فرستادن پول از طریق برنامه‌ ها از همیشه راحت تر است ، پرداخت پول نقد و کارت های اعتباری مربوط به گذشته اند. بهترین چیز استفاده از فیسبوک برای فرستادن پول ، بر خلاف دیگر سرویس های مشهور ، این است ...