شماره تماس : ۸۸۷۰۰۲۱۵-۰۲۱|info@payasan.com

هزینه های زندگی در قبرس؛ اتومبیل، اینترنت، مالیات ها

هزینه های زندگی در قبرس هزینه های زندگی در قبرس به مراتب کمتر از دیگر کشورهای اروپایی ست. قیمت ها عموما بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کمتر از انگلستان است. پست های عمده در بودجه مانند هزینه های خرید و اجاره ی ملک در ...

یافتن خانه در قبرس / خرید یا اجاره ملک در قبرس؟

یافتن محلی برای زندگی مهاجرت به قبرس نیز به معنی دریچه ای ورودی برای انواع ترتیبات و آرایش های زندگی بدون توجه به قدرت خرید یا اجاره ی شماست. از آنجا که گزینه های زیادی در دسترس است، پیدا کردن خانه ای جدید در ...

Go to Top