قیمت مطلوب مسکن برای تهرانی‌ها چقدر است؟

 در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران بیش از 5 میلیون و پانصد هزار تومان است، بررسی های آماری نشان می دهد اقبال خریداران به واحدهای مسکونی که قیمت آن بین دو میلیون و پانصد تا چهار میلیون تومان است. پی آسان: به گزارش ...