هزینه های زندگی در قبرس؛ اتومبیل، اینترنت، مالیات ها

هزینه های زندگی در قبرس هزینه های زندگی در قبرس به مراتب کمتر از دیگر کشورهای اروپایی ست. قیمت ها عموما بین ۲۰ تا ۵۰ درصد کمتر از انگلستان است. پست های عمده در بودجه مانند هزینه های خرید و اجاره ی ملک در ...