MT103 چیست؟

MT103 : دید و شفافیت بیشتر در پرداخت‌های بین‌المللی ​ بالاترین استاندارد اطلاعات ​  در Money Mover ، شفافیت و امنیت بالاتر را از همه چیزهای دیگر ارج می‌نهیم. دانستن اینکه پول شما در تمام زمان‌ها در طول فرآیند معامله کجاست، راحت است. به ...