20 کتاب و مطلب الهام بخش برای هواداران ارزهای دیجیتال

وبسایت کوینت‌تلگراف (cointelegraph) یک فهرست تقریبا کامل از کتاب های ارز دیجیتال را با دقت برای هواداران آن تهیه کرده است. 20 کتاب و مطلب الهام بخش برای هواداران ارزهای دیجیتال پی آسان : این فهرست از کتاب های ارز دیجیتال بر اساس پیشنهاد رهبران متفکر و کسانی ...