چگونه یک کمپین گوگل ادوردز ( Google Adwords ) بسازیم ؟

    هنگامی که تصمیم گرفتید که واقعاً می خواهید یک کمپین گوگل ادوردز راه بیندازید ، باید به این کار مشغول شوید و شروع به ساختن کمپین کنید . این جا کلیک کنید تا به سایت گوگل ادوردز بروید و حالا می‌ توانید کار ...