بررسی انتقال وجه وسترن یونیون : ارزان یا سریع ولی نه هر دو

وسترن یونیون بزرگترین ارائه دهنده خدمات انتقال وجه در جهان است، که شامل ٢٠٠ کشور و منطقه و ٥٥٠ هزار دفتر نمایندگی است. این شرکت دو برتری اصلی دارد: پوشش جهانی و تنوع روش‌های انتقال وجه.   به طور خلاصه شبکه‌ای بی همتا در بیش ...