بلاک چین / یک بانک چین،که یکی از چهار بانک بزرگ تجاری کشور چین میباشد، یک پرونده ثبت اختراع را ارائه داده است که می تواند سیستم های خود را مقیاس پذیر کند.

یک اختراع جدید در خصوص بلاک چین توسط یک بانک چینی

پی آسان : بانک مرکزی چین اختراع بلاک چین را در سال گذشته ارائه کرد

بر اساس یک سند صادر شده توسط اداره املاک مالکیت فکری چین (SIPO) در تاریخ ۲۳ فوریه، این برنامه برای اولین بار در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷ به اتمام رسید و توسط ژائو شویسانگ کشف شد.

شرح اختراع و شیوه عملکردبلاک چین به این صورت میباشد که:

به جای اجازه دادن به یک بلوک جدید برای ثبت یک معامله از یک معامله قبلی، برنامه پردازش چندین بلوک را به نام «بلوک های داده» پردازش می کند. برای این سیستم یک سیستم فشرده سازی داده استفاده می شود.

یک اختراع جدید در خصوص بلاک چین توسط یک بانک چینی

هنگامی که سیستم یک درخواست برای فشرده سازی عملیات از بلوک ۱ به ۱۰۰۰ دریافت می کند، یک بلوک داده جدید ایجاد می کند. و این باعث می شود که آنها به طور موقت در یک سیستم ذخیره سازی مختلف ذخیره شوند.

سپس سیستم داده های بسته بندی شده با مقدار هش را اجرا می کند.و همچنین بهبود در مقدار داده ها را فراهم می کند

علاوه بر این، سیستم فشرده سازی، بلوک ها در بلاک چین، بلوک های داده جدید ایجاد شده و برچسب ها برای تعیین رویداد فشرده سازی. رابطه بین سه برچسب نیز با بلاک چین ثبت شده است.

با استفاده از این روش، ثبت اختراع تضمین می کند که داده ها از تمامی فرایندهای قبلی هنوز مقاوم و قابل ردیابی هستند. همچنین ادعا می شود که از آنجا که فرایندها در یک زنجیره بلوک نصب شده اند، ومقدار داده ها در بلوک های جدید کاهش می یابد.

البته حق ثبت اختراع او هنوز در حال بررسی است.

منبع : Coindesk