تحلیل‌گران در Barclays Plc، شباهت‌هایی پیدا کردند تا یک مدل قیمت‌گذاری برای کریپتو ایجاد کنند که از دنیای اپیدمیولوژی (علم بیماری‌های واگیردار) سرنخ گرفته شده است. تشخیص آن‌ها این است: بیت کوین احتمالاً در اوج قرار دارد.

دسته بندی سرمایه گذاران بیت کوین طبق مدل Barclays:

حساس، آلوده و ایمن

فرض آن این است که با افزایش قیمت، “ویروس” بصورت شفاهی گسترش می‌یابد ، هیچ کس علاقه ندارد زمانی که دوستان و همکارانش پولدار می‌شوند، عقب بماند!. تحلیل‌گران بارکلیز در نیویورک، در روز سه شنبه در یادداشتی به مشتریان توضیح دادند:

هر چه جمعیت بیشتری به ذخیره دارایی روی می‌آورند، سهم کمتری از جمعیت برای تبدیل به خریداران جدید- جمعیت “میزبان” بالقوه- ، موجود است. از طرفی سهم فروشندگان بالقوه (“بهبودی‌ها”) افزایش می‌یابد. در نهایت، این منجر به رکود قیمت‌ها می‌شود و بصورت تصاعدی نسبت فروشندگان به خریداران زیاد می‌شود و قیمت ها شروع به پایین آمدن می‌کنند. این امر موجب یک فشار فروش افسارگسیخته می شود، زیرا کاهش قیمت پیش‌بینی می‌شود.

آیا صعود بیت کوین مشابه گسترش یک بیماری ویروسی واگیردار است؟

طبق نظرات تحلیل‌گران: زمانی که به اصطلاحاً آستانه ایمنی برسیم، نقطه‌ای که در آن بخش کافی از جمعیت ایمن می‌شوند تا عفونت‌های ثانویه دیگری وجود نداشته باشد”، حرکتی مشابه با بیماری‌های عفونی اتفاق می‌افتد.

به گفته بارکلیز، متغیرهای اصلی تعیین‌کننده‌ی زمانی که افزایش سود بیت کوین تبدیل به کاهش قیمت‌ می‌گردد، سهم جمعیت مطلع از رمز ارزها و سهم جمعیت مایل به سرمایه‌گذاری (حساس به عفونت) است. تحلیل‌گران می گویند که شواهد حاصل از نظرسنجی ها در اقتصادهای توسعه یافته نشان می دهد که آگاهی تقریباً جهانی است و جمعیت حساس کوچک است.

بر اساس مدل بارکلیز، در حالی که رمزارزها از سقوط‌های قیمت سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ رها شده است، اما سطح آگاهی مردم درباره سیگنال‌های بیت کوین ممکن است هرگز به اوج آن -۲۰،۰۰۰ دلار در ماه دسامبر نرسد. تحلیل‌گران معتقدند: ما اعتقاد داریم که ممکن است فاز سفته‌بازی در سرمایه‌گذاری های ارزهای رمز گذاری شده  وشاید نوسانات شدید قیمت در گذشته باشد.