در حالی که متوسط قیمت مسکن در تهران بیش از 5 میلیون و پانصد هزار تومان است، بررسی های آماری نشان می دهد اقبال خریداران به واحدهای مسکونی که قیمت آن بین دو میلیون و پانصد تا چهار میلیون تومان است.

پی آسان: به گزارش خبرآنلاین، برآوردهای صورت گرفته بانک مرکزی نشان می دهد 29 درصد از معاملات فروردین ماه سال جاری در حوزه مسکن به واحدهایی تعلق داشته است که قیمتی بین دو میلیون و پانصد تا چهار میلیون تومان داشته اند. البته بالاترین تقاضا و خرید نیز در این محدوده قیمتی باز متعلق به واحدهایی است که هر متر مربع آن قیمتی در حدود دو میلیون و پانصد تا سه میلیون تومان داشته است.

 این امر نشان می دهد واحدهایی که قیمت پایین در مقایسه با قیمت متوسط تهران دارند با خریداران بیشتری روبرو می شوند. خصوصا آنکه بخش عمده ای مشتریان واقعی به دنبال خرید واحدهایی با زیربنای بین 60 تا 70 متر هستند. این بدان معناست که قدرت خرید در میان خریداران تهرانی هنوز از متوسط قیمت ها در این شهر گران از منظر مسکن، پایین است .

 تدابیری برای افزایش تسهیلات خرید مسکن در این شهر به 200 میلیون تومان اندیشیده شده و رد صورت موافقت شورای پول و اعتبار این تصمیم اجرایی خواهد شد.

بر اساس این گزارش بیشترین تقاضا در بازار تهران متوجه واحدهایی است که بین 60 تا 80 متر مربع متراژ دارند. بر این اساس 15.7 درصد معاملات فروردین ماه به واحدهایی اختصاص دار که بین 60 تا 70 متر هستند . واحدهای 50 تا 60 متر 15.5 درصد و واحدهای 70 تا 80 متر نیز 11.7 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده اند.

 

مطالب دیگر: