مسترکارت و بانک امریکا نسخه آزمایشی پرداخت‌های اتومبیل متصل را اجرا خواهند کرد.

امروز رانندگان اتومبیل شرکت‌ها باید به صورت دستی گواهی نامه خود و شماره درج شده بر روی کیلومتر شمار اتومبیل خود را در هر بار مراجعه به پمپ بنزین و استفاده از کارت‌های سوخت برای پرداخت پول سوخت وارد کنند. این کار موجب بروز خطا و مصرف بیش از حد بنزین می‌شود.

امروز مسترکارت از خدمت جدیدی پرده برداشت که به صورت خودکار داده‌های مربوط به بنزین و نگهداری را یکپارچه‌سازی کرده و با اتصال به داشبورد ماشین پروسه پرداخت را انجام می‌دهد.

کیکی دل واله، معاون تجارت برای هر دستگاه در مسترکارت می‌گوید: فن‌آوری راه‌های جدیدی را برای ارایه راحتی خیال به روی ما باز می‌کند. با ترکیب توانایی‌های پرداخت دیجیتال با داده‌های حاصل از دستگاه‌های مرتبط به بانک‌ها این امکان را می‌دهد تا به مدیران ناوگان‌های حمل و نقل نگاهی یگانه به عملکرد کسب و کارشان ارایه کند.

پرداخت در حمل و نقل نوین

بانک‌ امریکا اولین بانکی خواهد بود تا به طور آزمایشی این مشخصات را اجرایی می‌کند و برای مدیران ناوگان‌های حمل و نقل انعطاف‌پذیری، میدان دید و امکان کنترل مدیریت روزانه هزینه‌ها را فراهم می‌سازد.

با خدمت جدید مسترکارت، اتومبیل‌های ناوگان که وارد یک پمپ بنزین می‌شوند به صورت خودکار اطلاعات وسیله نقلیه شامل مکان، کیلومترشمار و مقدار سوخت وارد می‌شود.

اگر راننده بیش از آنکه نیاز باشد برای سوخت هزینه کند، هم مدیر ناوگان و هم راننده پیام‌های هشدار دریافت خواهند کرد. مدیران ناوگان می‌توانند کنترل‌های مشخص را اضافه کنند که به رانندگان اجازه می‌دهد با کارت خریدهایی غیر از سوخت را نیز انجام دهند.

دامنیک ونتورو، مسئول نوآوری در بانک امریکا می‌گوید: مشتریان ناوگان بانک امریکا به دنبال راه‌هایی بودند تا کنترل هزینه‌ها و بهبود امنیت را تسهیل و شفافیت بیشتری ارایه دهد. و همه اینها با سرعت کسب و کار آنها هماهنگ باشد. اجرایی کردن این چشم‌انداز با مسترکار یکی از قدم‌های مهم پیش‌رو در بهینه‌سازی شرکت‌هاست.

نسخه آزمایشی بانک امریکا شامل مسترکارتی با کنترل فعال بر روی هزینه‌ها است که نیازمند تایید اجازه بر هزینه کرد روزانه، موافقت با استراحت و تعمیرات غیرمترقبه در تعمیرگاه‌های مجاز است.