برون سپاری طراحی سایت های فروشگاهی : چند پیشنهاد از سوی کارشناسان

شرکت PayPal  چندی پیش ، مسابقه ای برای افرادی که کسب و کار اینترنتی از طریق سایت های فروشگاهی راه انداخته اند ترتیب داد . برندگان می توانستند از امتیاز مشاوره گرفتن از کارشناسان PayPal  برای گسترش و بهبود کارایی سایت های فروشگاهی خود بهره بگیرند ...