آشنایی با شهر پوروو در فنلاند به همراه میزبان‌های Airbnb

بعد از گفت و گو با یکی از میزبان های Airbnb در کره جنوبی، اینبار به دیدار یکی از میزبان های Airbnb در شهر بِکر پوروو رفته ایم ، شهری جالب و تاریخی در مجاورت و خارج از شهر بزرگ تر هلسینکی . پوروو به ...