جوانب مثبت زندگی در قبرس

در ادامه برخی جوانب مهم و مثبت زندگی در قبرس را خواهیم داشت:

جرم کمتر

 • قبرس امنیت دارد.
 • قبرس نرخ جرم خیلی کمی دارد و عموما شخص احساس امنیت خواهد داشت.

آب و هوا

 • شرایط آب و هوایی در قبرس پایدار است و به نظر می رسد گرمای تابستان دائم و همیشگی ست.

مهاجرت به قبرس

سیستم ‌مالیاتی

 • در مقایسه با اکثر کشورها، مالیات در قبرس، کم است و پیش از آغاز پرداخت  مالیات بر درآمد، سر حد و آستانه ی بالایی وجود دارد.

گذر عمر

 • گذر عمر در قبرس دقیقا همان چیزی ست که شما می خواهید و انعطاف پذیری آن یک نقطه مثبت بزرگ است. اگر شما گذر عمر را کندتر ترجیح می دهید با جریان پیش بروید – عده ی کمی از مردم هستند که مشغله ی زیادی دارند. اگر خواستار یک زندگی با گذر عمر سریع تر هستید – فرقی ندارد که آن گذران وقت در مهمانی، به صورت حرفه ای و کاری یا خارج از خانه طی شود – هیچ چیزی برای توقف شما وجود ندارد.

تقریبا همه انگلیسی صحبت می کنند

 • اگر شما یونانی صحبت نمی کند ، مزیت بزرگی ست که اکثریت مردم انگلیسی صحبت می کنند. تقریبا به هر مکانی که بروید می توانید انگلیسی صحبت کنید. همچنین عده ی بیشتری از مردم روسی صحبت میکنند که در صورتی که شما روسی صحبت کنید، بسیار کارآمد خواهد بود.

سواحل

 • سواحل قبرس معمولا قسمتی از بخش خود را دارند. آنها به شکل منظمی در میان بهترین سواحل در اروپا قرار گرفته اند. با تصور تابستانی طولانی در ذهن، چه می خواهید؟

اجاره ها ارزان هستند

 • همانطور که جایی دیگر در این سایت ذکر شده ، اجاره ی املاک در قبرس ارزان و کارآمد است و به کاهش هزینه های زندگی شما کمک میکند.

جوامع مهاجرت

 • قبرس منبع محبوبی در میان مهاجران انگلیسی ست که در آن بسیاری از جوامع امپریالیستی که شما را مجذوب خواهند کرد، وجود دارد. اگر شما اهل انگلستان نیستید، جوامع زیادی از مهاجران کشورهای اروپایی ، روسیه و آسیا هم وجود دارد.

مهاجرت به قبرس و مراحل آن

قبرس قسمتی از اتحادیه ی اروپاست

 • در حالیکه هر کسی نظری درباره ی موفقیت اتحادیه اروپا دارد، این اتحادیه تجارت ، کار ، سفر و مهاجرت در میان کشورهای عضو اتحادیه را آسان تر کرده است. به عنوان یک شهروند عضو اتحادیه اروپا قوانینی یکسان با قبرس برای تان اعمال خواهد شد. اگر شما تابعیت دائمی قبرس را ندارید، به تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا دسترسی پیدا می کنید و مزایایی برابر با قبرس بدست می آورید.

هالومی

 • پنیر نمک زده و پنیر شور بز تجارتی واقعی و قسمتی از رویه زندگی در قبرس است و قبرس منشا آن است. شاید برخی بگویند تا زمانی که پنیر سرخ شده ی هالومی برای صبحانه، ناهار و شام نخورده اید، طعم زندگی را نچشیده اید. پس آن را امتحان کنید.

حقوق بازنشستگی انگلستان شما در قبرس قابل پرداخت است

 • ما تا به الآن فقط اطلاعاتی جامع درباره ی انگلستان داریم. اگر در قبرس زندگی میکنید، نسبتا ساده است که قسمت اعظم حقوق بازنشستگی انگلستان شما در قبرس پرداخت شود.