دانشجویانی که مشتاق به تحصیل در مؤسسه ی لیگ آیوی در داخل کشور و یا خارج هستند ، امروز برای وام های تحصیلی انتخاب می شوند ، عبارتی که امروز بسیار بحث برانگیز است . نرخ رشد در حال افزایش تحصیلات عالی موجب شده است درخواست برای وام های دانشجویی بیشتر شود ، و دیگر نمی شود جلوی این جریان راگرفت . افزایش هزینه های تحصیلات عالی و افزایش آگاهی راجع به وام های دانشجویی که ساده و در دسترس اند ، موجب تحریک تقاضای این وام می شود . بخش E80 قانون مالیات بر درآمد سال 1961 می گوید : « بهره ای که روی وام تحصیلی کانادا حساب می شود می تواند کسری در نظر گرفته شود . این کسر ویژه حتی برای تحصیل در خارج از کشور هم امکان پذیر است . » بیایید مزایای مالیاتی وام تحصیلی کانادا را بفهمیم.

 

 

قانون مالیات وام تحصیلی کانادا

 

 

تمام بانک های کانادا برای دانشجویان مشتاق به پی گیری تحصیلات عالیه در داخل یا خارج از کشور ، وام تحصیلی کانادا فراهم می کنند ، پس از آن که پذیرش معتبر دریافت کنند . اکثر بانک های یک دوره ی استراحت را برای بازپرداخت وام بعد از اتمام تحصیل دانشجو در نظر می گیرند . SBI یک بازپرداخت وام دانشجویی با دوره ی پرداخت 15 سال پس از تحصیل که شامل یک بازه ی خالی از پرداخت 12 ماهه نیز می شود .

برای دانشجویانی که مشکلات مالی دارند ، وام تحصیلی کمکی کلیدی برای آن هاست که در خارج و یا حتی داخل کشور تحصیل کنند . با مأموریت حمایت از استعدادهای درخشان و شایسته ی کشور ، RBI مفهوم وام دانشجویی یا آموزشی را برای بانک ها ایجاد کرده است . بانک ها نیز به نوبه ی خود با مؤسسات آموزشی جهت پیشنهاد کمک مالی متصل شده اند . بر مبنای قانونی که توسط RBI وضع شده است ، بیشترین میزان برای وام دانشجویی جهت تحصیل در کشور Rs.10 است ، در حالی که برای وام دانشجویی جهت تحصیل در خارج از کشور Rs.20 است .

 

 

قانون مالیات وام تحصیلی کانادا

 

 

بخش E80 به فرد اجازه می دهد که بار مؤثر سود را با پذیرش کاهش هزینه های سود از محل درآمدهای والدین یا دانشجویان ، کاهش دهد .

این جا ما راجع به پنج نکته حرف می زنیم که هر کسی باید برای بخش E80 مزایای مالیاتی وام تحصیلی کانادا بداند ، پیش از این که برای همچو وامی درخواست کند .

  • مهم است بدانیم که بنا بر بخش E80 ، می توان از مزایای مالیات بر درآمد فقط برای بخش بهره ای از وام تحصیلی / دانشجویی تقاضا کرد . مقدار اصلی وام در شامل مزایای مالیاتی نمی شود .
  • برای تخمین زدن درآمد مالیات پذیر برای یک سال ، فرد می تواند تمام مقدار سود وام را که در سال مشخصی بازپرداخت شده ، از کل کم کند . همچنین به یاد داشته باشید که هیچ محدوده بالایی ای وجود ندارد .
  • کاهش مالیات بر درآمد در وام تحصیلی / دانشجویی به مدت هشت سال یا تا زمانی که پرداخت سود صورت می گیرد ، هر کدام که زودتر ، قابل اجراست . به عنوان مثال ، در بازپرداخت یک وام شش ساله ، وام گیرنده می تواند کسر مالیات را تنها تا شش سال تقاضا کند . اگر مدت بازپرداخت پیشنهادی بانک ده سال باشد ، فرد می تواند تنها هشت سال از مزایای مالیات استفاده کند .
  • سود مالیات بر درآمد وام های تحصیلی تنها زمانی پذیرفته است است که وام از بانک گرفته شده باشد ، و یا یک مؤسسه ی مالی شناخته شده یا یک مؤسسه ی خیریه ی پذیرفته شده . بسیار مهم است که پیش از این که برای وام تحصیلی درخواست دهید ، بررسی کنید که آن مؤسسه ، سازمانی مشروع و قانونی باشد .

 

 

قانون مالیات وام تحصیلی کانادا

 

 

 

  • در بخش E80 ، کسر مالیات بر درآمد روی وام تحصیلی کانادا / دانشجویی تنها زمانی مجاز است که وام برای خود ، خواهر یا برادر ، بچه ها و یا برای دانشجویی که فرد قیم قانونی او است ، گرفته شده باشد . هر وام تحصیلی که در دست رس خواهر و برادر یا بستگان است ، بنا به مزایای بخش E80 ، مزایای مالیاتی ندارد . کسر تنها برای کسی مجاز است که وام را به نام خود گرفته باشد .
  • پیش از مقرراتی مربوط به کسر وام تحصیلی بوده است ، به صورت انحصاری برای کسانی که اقدام به تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ارشد رشته های ، مهندسی ، داروسازی و مدیریت می کنند . همچنین برای کسانی که کارشناسی ارشد علوم کاربردی و یا علوم محض تحصیل کرده بودند ، ارائه شد . این لیست در حال تجدید نظر در دوره های حرفه ای است . امروزه این لیست شامل تمام شاخه های تحصیلات ، شامل دوره های حرفه ای می شود .
  • صاحبان خدماتی که به دنبال کسر وام تحصیلی کانادا / دانشجویی در دست رس اند ، باید از منابع انسانی یا حساب های سازمان خود مطلع شوند ، بنابراین مبلغ کاهش یافته ی TDS از پرداخت ماهانه شان کم شده . با این حال ، آن ها با ارائه ی بازپرداخت مالیات ، می توانند همین امر را ادعا کنند .

 

مطالب مرتبط :